Skoči do osrednje vsebine

Pomembni datumi za Slovenijo

Od 1. januarja do 30. junija 2008: slovensko predsedstvo Sveta EU.  

1. januar 2007: Slovenija uvede evro.

1. maj 2004: vstop v EU.

29. marca 2004: Slovenija postane članica NATO.

1. februarja 1999: pridružitveni sporazum z EU stopi v veljavo.

22. maja 1992: Slovenija postane stalna članica OZN.

15. januarja 1992: Evropska unija uradno prizna Slovenijo.

25. junija 1991: razglasitev neodvisnosti Republike Slovenije.

23. decembra 1991: sprejem nove slovenske ustave.

1990: plebiscit o neodvisnosti.

1 / 5

1945: nastanek Federativne ljudske republike Jugoslavije, v kateri je bila Ljudska republika Slovenija ena od šestih federalnih enot.

1941-1945: razdelitev Jugoslavije s strani sil osi.

 • Partizanska grafika

  Partizanske grafike Božidarja Jakca.

1918: poraz Avstro-Ogrske; ustanovitev Države Slovencev, Hrvatov in Srbov; Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki se je leta 1929 preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo.

1848: Zedinjena Slovenija, prvi slovenski politični program.

 • Notranjost cerkve v secesijskem slogu.

  Cerkev sv. Duha na planoti Javorca. Leta 1916 so jo zgradili avstro-ogrski vojaki v spomin na tisoče žrtev prve svetovne vojne na tem območju. Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info

1809-1813: Napoleonova zasedba – Ilirske province.

18. stoletje: razsvetljenstvo in splošna šolska obveznost.

 • Zemljevid Ilirskih provinc

  Zemljevid Ilirskih provinc. Vir: Narodna in univerzitetna knjižnica. Avtor: Palma Gaetano (1812).

1550: protestantizem; prva knjiga v slovenščini.

 • Primož Trubar

  Primož Trubar. Foto: arhiv UKOM.

Od 15. do 17. stoletja: kmečki upori.

15. stoletje: začetki turških vpadov.

Od 14. do 15. stoletja: večino ozemlja Slovenije, vključno z dednimi posestmi, zasedejo Habsburžani; leta 1456 izumrejo Grofje Celjski, zadnja fevdalna dinastija na slovenskem ozemlju.

 • Grad na vrhu hriba. Pogled z zraka na vas Branik.

  Grad Rihemberk iz 13. stoletja nad vasjo Branik blizu Nove Gorice. Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info

Od 11. do 14. stoletja: razvoj srednjeveških mest v Sloveniji.

11. stoletje: razvijati se začnejo Kranjska, Štajerska, Koroška in Goriška; intenzivna nemška kolonizacija.

10. stoletje: nastanek Brižinskih spomenikov, najstarejšega znanega besedila, pisanega v slovenščini.

9. stoletje: širjenje frankovskega fevdalnega sistema; oblikovati se začne slovenski narod.

8. stoletje: začetki spreobračanja v krščanstvo.

 • Prikaz ustoličenja karantanskega kneza na freski.

  Država Karantanija (od 7. do 11. stoletja) je bila najstarejša znana neodvisna plemenska zveza v tej regiji. Umeščanje karantanskih knezov, freska Gojmirja Antona Kosa (1896-1979). Foto: arhiv UKOM

Od 7. do 11. stoletja: Država Karantanija, najstarejša znana neodvisna slovanska plemenska zveza v tej regiji.

Po letu 568: prevlada Slovanov na območju Slovenije.

5. in 6. stoletje n. š.: vdori Hunov in germanskih plemen.

Okrog leta 10 pr. n. š.: rimsko cesarstvo, nastanek prvih mest.

4. in 3. stoletje pr. n. š.: prihod Keltov; Noriško kraljestvo.

Od 120.000 do 1300 pr. n. š: ostanki zgodnje kamene dobe – paleolitika, med drugim najstarejše glasbilo na svetu, najdeno v Sloveniji; dokazi o lovski kulturi in kulturni žarnih grobišč.

250.000 pr. n. š.: prvi dokazi naseljenosti človeka na ozemlju današnje Slovenije (dve kamniti orodji iz Jame v Lozi pri Orehku).

1 / 2

Avtor: Tea Knaflič

Datum: 21. oktober 2019

Čas branja: 1 min