Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan žensk

8. marca obeležujemo mednarodni dan žensk, ko se spominjamo in izpostavljamo dolgoletna prizadevanja žensk za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije življenje žensk med 24. in 29. letom zaznamujejo prva zaposlitev, odselitev od staršev in materinstvo. Dve od petih prebivalk Slovenije sta delovno aktivni. Delež starejših žensk narašča in vsaka četrta prebivalka je stara 65 let ali več.

V Sloveniji je na začetku leta 2022 živelo 1.049.485 žensk, predstavljale so 49,8 % prebivalcev. Skoraj dve tretjini prebivalk je bilo starih od 15 do 64 let, četrtina pa 65 let ali več. V 2021 je bila pričakovana življenjska doba žensk 84 let.

Delovno aktivne prebivalke Slovenije

Z vidika aktivnosti je bilo na začetku leta 2022 zaposlenih 40 % žensk, 28 % jih je bilo upokojenih. Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je višja od povprečja držav članic EU. Leta 2021 je stopnja delovne aktivnosti žensk, starih 18–64 let, v Sloveniji znašala 71 %, v EU pa 66 %. Delež žensk, ki so delale krajši delovni čas, je bil pri nas (13 %) za več kot polovico manjši od povprečja EU (29 %).

Leta 2021 je bila povprečna starost prebivalk Slovenije ob prvi zaposlitvi 24 let, v EU je povprečje znašalo 23 let. Ženske so se od staršev odselile pri 28 letih (povprečje EU: 26 let). Po drugi strani je bila starost prebivalk Slovenije ob rojstvu prvega otroka 29 let (povprečje EU: 30 let).

1 / 2

Vsaka četrta ženska prebiva s partnerjem in vsaj enim otrokom

Matere, hčerke, žene in druge družbene vloge, ki jih ženske zasedajo v družbi, se odražajo v različnih tipih gospodinjstev, v katerih živijo. V 2021 je večina žensk, ne glede na starost, prebivala s starši. Tiste, ki so živele same, so predstavljale desetino prebivalk.

Vsaka druga ženska v starosti 25–64 let s terciarno izobrazbo

Leta 2021 je imelo terciarno izobrazbo 48 % prebivalk Slovenije, starih od 25 do 64 let. Povprečje EU je znašalo 36 %. V navedenem letu je študij na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja v Sloveniji dodatno zaključilo 10.000 žensk. Predstavljale so 60 % diplomantov terciarnega izobraževanja.

Največji delež žensk, ki so študij zaključile na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja, se je izobraževal na področju poslovnih in upravnih ved ter prava (21 %), sledilo je področje zdravstva in socialne varnosti (17 %).

Vir: SURS

Avtor: Danila Golob

Datum: 8. marec 2023

Čas branja: 2 min