Skoči do osrednje vsebine

Mednarodni dan mladih

Mednarodni dan mladih obeležujemo 12. avgusta. Otroci so naša prihodnost. Podpirajte mladinske dejavnosti, organizacije in centre ter pomagajte najmlajši generaciji, da odraste v svetlejšo in boljšo prihodnost.

Mednarodni dan mladih obeležujemo od leta 2000 na pobudo Združenih narodov, s ciljem, da bi prepoznali prispevek mladih k izobraževanju, razvoju skupnosti, okoljskih skupin in prostovoljnega dela pri različnih družbenih projektih.

Njegov namen je opolnomočiti mlade za sodelovanje v javnem življenju, da bi bili pripravljeni in usposobljeni prispevati k razvoju družbe po vsem svetu.

  • Dekleti na skirojih se vozita po mestu.

    Mednarodni dan mladih praznujemo 12. avgusta. Foto: kasto/depositphotos.com

Mladi v Sloveniji

Statistični urad Republike Slovenije je zbral nekaj podatkov o položaju mladih v Sloveniji. 

Delež mladih v Sloveniji se zmanjšuje. Na začetku tega leta je bilo v Sloveniji 313.024 prebivalcev, starih 15–29 let. Njihov delež v celotni populaciji je znašal 14,8 %. To je bilo za skoraj 138.000 ali 7,8 odstotne točke manj kot leta 1991.

V šolskem letu 2022/23 je bilo v srednje šole vključenih 77.462 dijakov in dijakinj. Največ, 47,1 %, jih je bilo vpisanih v srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje, 35,5 % v srednje splošno izobraževanje ter 17,4 % v nižje in srednje poklicno izobraževanje. 

Leta 2022 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 48,2 % mladih prebivalcev Slovenije (19–24 let). Na ravni EU-27 je Slovenija po tem kazalniku vodilna vse od leta 2013.

1 / 2

V prejšnjem letu je bilo med mladimi (15–29 let) v Sloveniji 8,5 % takih, ki niso bili niti delovno aktivni niti niso bili vključeni v formalno ali neformalno izobraževanje (t. i. NEET).

Lani je bilo med delovno aktivnimi mladimi (15–29 let) 30.837 takih, ki so se prvič zaposlili na območju Slovenije.

Stopnja delovne aktivnosti med mladimi (15–29 let) je bila lani 48,1-odstotna in je bila za 8,5 odstotne točke nižja od stopnje delovne aktivnosti na ravni države (tj. med prebivalci, starimi 15 let ali več). Obrnjeno je bilo pri stopnji brezposelnosti: med mladimi je znašala 8,2 % in je bila za 4,1 odstotne točke višja od skupne stopnje brezposelnosti.

Leta 2022 je v Sloveniji s svojimi starši še vedno živelo 59,1 % mladih (18–34 let). Takih fantov je bilo 67,1 %, deklet pa 50,2 %. V EU-27 je 49,4 % mladih še živelo v skupnem gospodinjstvu s starši.

V 2022 so se mladi v Sloveniji od svojih staršev odselili povprečno pri starosti 29,4 leta; fantje pri 30,5 leta, dekleta pa pri 28,0 leta.

Vir: SURS

Avtor: Danila Golob

Datum: 11. avgust 2023

Čas branja: 2 min