Skoči do osrednje vsebine

Evropska sredstva za obnovitev in izboljšanje stanja naravnih habitatov ob Muri in na Pohorju

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitvi o finančni podpori za projekta obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri in VIZIJA POHORJE 2030 – izboljšanje stanja traviščnih, vodnih in manjšinskih gozdnih habitatov ter zagotavljanje mirnih con na Pohorju.

Za projekta v vrednosti dobrih 6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) prispeval večino sredstev, dobrih 5,3 milijona evrov.

Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri

Namen projekta obnovitve mokrotnih habitatov ob Muri je izboljšanje življenjskega okolja za tamkajšnji floro in favno.

V okviru projekta bodo obnovili rečno dinamiko, vodni habitat, poplavne gozdove in mokrotna travišča, urejeno bo varovanje pomembnih delov habitatov območja Natura, zgradili bodo informacijske centre, učne poti in interpretacijske poligone. 

1 / 2

Vrednost projekta znaša slabih 4,6 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 3,6 milijona evrov. 

Vizija Pohorje 2030

Nameni projekta Vizija Pohorje 2030 so izboljšanje stanja naravovarstveno zelo pomembnih območij, iskanje rešitev za trajnostni razvoj Pohorja in usmerjanje prostočasnih dejavnosti v naravi.

Z varstvenimi ukrepi na terenu se bo zagotovilo ustrezno upravljanje šestih habitatnih tipov ter izboljšalo ohranitveno stanje habitata za šest živalskih vrst: alpskega kozlička, velikega pupka, hribskega urha, vejicatega netopirja, mali podkovnjaka, divjega petelina. Nadgradili bodo tudi izobraževalno-interpretacijske vsebine za ozaveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja biotske pestrosti območij Natura 2000 in odnosa narava–človek na projektnem območju skozi stoletja. 

  • Črno jezero na POhorju

    Črno jezero na Pohorju. Foto: Jošt Gantar/www.slovenia.info

Vrednost projekta je dobrih 2,1 milijona evrov, od tega bo ESRR prispeval dobrih 1,7 milijona evrov.

Kaj je evropska kohezijska politika?

Navedena projekta sta le dva izmed številnih, ki jih omogočajo evropska kohezijska sredstva. Sadove evropske kohezijske politike lahko vidimo na vsakem koraku, povsod okoli nas.

V Sloveniji so bili do zdaj izvedeni tisočeri projekti, zaradi katerih živimo boljše, lepše in bolj kakovostno: številne kraje smo povezali z avtocesto, prenovili smo železniške poti in postaje, varneje se sprehajamo in kolesarimo po številnih pločnikih in kolesarskih poteh, zgradili smo sodobne vrtce za naše najmlajše, številne čistilne naprave so vrnile življenje v naše reke in potoke in še bi lahko naštevali.

V Sloveniji ni občine brez evropskega projekta. Z evropskimi sredstvi pa ne moderniziramo samo prometnih povezav in objektov, temveč vlagamo tudi v razvoj in ljudi.

Slovenija je do leta 2023 upravičena do več kot treh milijard evrov, s katerimi smo in bomo lahko poskrbeli za boljšo kakovost življenja vseh nas.

Avtor: Ana Kraševec

Datum: 13. avgust 2020

Čas branja: 2 min