Skoči do osrednje vsebine

Evropski teden mobilnosti 2022: Izstopimo iz avta in stopimo skupaj

Od 16. do 22. septembra poteka evropski teden mobilnosti, ki letos nosi geslo Trajnostno povezani. Spodbuja alternative uporabi avtomobila, kot so hoja, kolesarjenje in uporaba javnega prevoza. V tednu mobilnosti opozarjamo na nujnost sprememb potovalnih navad in preusmeritev k aktivni in trajnostni mobilnosti za boljšo kakovost življenja v naši skupnosti.

Prebivalci Slovenije smo leta 2021 večino poti opravili z avtomobili (67 %), 26 % pa peš ali s kolesom in le 3 % z javnim prevozom.

Pobuda evropskega tedna mobilnosti si prizadeva zmanjšati avtomobilski promet na fosilna goriva in spodbuditi prebivalce k uporabi trajnostne mobilnosti – hoje, kolesa ali javnega prevoza. Prav zato pobuda letos opozarja na pomen dobro povezanih skupnosti, saj je ta pogoj za uspešnost katerekoli občine in za visoko raven kakovosti našega bivanja v njej.

Napredne občine zato že danes krepijo okolju prijazne alternative cestnemu motornemu prometu in jih povezujejo v sodoben potovalni sistem, ki omogoča enostavne prestope.

V podporo občinam pri načrtovanju bolj zdravega okolja, ki bo ljudem omogočalo več telesne dejavnosti v naravi, ministrstvo za zdravje sofinancira program Ven za zdravje, ki občinske prostorske načrtovalce nagovarja k ustreznemu načrtovanju zelenih površin, in program Aktivno v šolo in zdravo mesto, ki občine spodbuja k ustvarjanju okolja za aktiven prihod v šolo in na delovno mesto (znan tudi pod imenom Pešbus oziroma Bicivlak). Oba programa podpirata ljudem in okolju prijazne in zdrave rešitve v lokalnih okoljih.

1 / 2

Aktivnosti ob evropskem tednu mobilnosti so tudi del Nacionalnega programa o prehrani in telesni dejavnosti 2015–2025 – Dober tek Slovenija, katerega cilj je izboljšati prehranjevalne in gibalne navade prebivalstva od najzgodnejšega otroštva do pozne starosti z namenom preprečevanja debelosti in z njo povezanih kroničnih bolezni.

Mnoga evropska mesta bodo v tem tednu izvajala ukrepe za zmanjšanje prometa, in pokazala, kako lahko razmeroma enostavno izboljšamo kakovost zraka v mestih, zmanjšamo gnečo in hrup ter izboljšamo infrastrukturo za pešce in kolesarje. Doseči zmanjševanje izpustov in predvsem zmanjšati vpliv prometa na podnebne spremembe je prednostna naloga vsake skupnosti, tudi Slovenije kot države.

Avtor: Danila Golob

Datum: 19. september 2022

Čas branja: 2 min