Skoči do osrednje vsebine

COP 23: Za bolj zdravo in varno prihodnost Sredozemlja

23. zasedanje držav pogodbenic Barcelonske konvencije COP 23 (angleško Contracting Parties – COP) – Konferenca za Sredozemlje bo med 5. in 8. decembrom 2023 v Portorožu gostila Slovenija in s tem drugič v zgodovini prevzela dvoletno predsedovanje Konvenciji o varovanju morja in obal Sredozemlja. Zasedanje bo potekalo pod geslom »Zeleni prehod v Sredozemlju – od odločitev k dejanjem«.

Konvencija o varovanju morja in obal Sredozemlja, bolj znana kot Barcelonska konvencija, je prva konvencija o varovanju regionalnega morja na svetu in edini regionalni večstranski pravni okvir za varstvo sredozemskega morskega in obalnega okolja.

  • Logotip COP 23 na fotografiji mesta Piran.

    23. zasedanje držav pogodbenic Barcelonske konvencije bo med 5. in 8. decembrom 2023 v Portorožu gostila Slovenija.

Slovensko predsedovanje

Slogan predsedovanja poudarja prehod k izvajanju sprejetih odločitev za dosego trajnostnega razvoja Sredozemlja in za zeleni prehod v praksi.

Slovenija si kot pogodbenica prizadeva za uveljavljanje ekosistemskega pristopa pri načrtovanju razvoja s krepitvijo pomena modrih in zelenih koridorjev pri prostorskem načrtovanju in upravljanju za ohranjanje obalne in morske biotske raznovrstnosti ter ekosistemskih storitev.

Modri koridorji so namreč vodni prostor, v katerem se opaža pogosta migracija vodnih organizmov. Skupaj z zelenimi koridorji, vezanimi na kopno (ohranjenimi naravnimi območji) pa zagotavljajo pomembne oskrbovalne storitve, kot sta na primer oskrba s hrano in vodo, omogočajo prenos snovi, migracijo vodnih organizmov ter nekaterih dejavnosti človeka pri rabi ekosistemskih storitev.

Osrednji poudarek bo namenjen krepitvi vloge mladih kot ključnih akterjev v prizadevanjih za trajnostni razvoj Sredozemlja.

1 / 2

Slovenija podpira vizijo modrega Sredozemlja: čistega in zdravega morja, brez plastičnih odpadkov, z zagotovljenimi zdravimi ribjimi staleži, inovativnim okoljem, ki je zmožno prispevati k trajnostnemu modremu gospodarstvu.

Dodatne informacije, program in cilji COP 23 so objavljene na spletni strani cop23-slovenia.com

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Avtor: Danila Golob

Datum: 28. november 2023

Čas branja: 2 min