Skoči do osrednje vsebine

Z novo kampanjo nad medgeneracijske stereotipe

Avtor: Vesna Žarkovič

Datum: 1. oktober 2020

Čas branja: 2 min

Medgeneracijsko sodelovanje je stoletja veljalo za nekaj samo po sebi umevnega. Posameznik se je z njim srečeval pretežno znotraj družine, starejši so prenašali svoje modrosti in izkušnje na mlajše. Na ta način so se znotraj družine med različnimi generacijami neformalno in priložnostno prenašala znanja, veščine, kompetence, norme in vrednote. Medsebojna pomoč je bila del življenja. Danes je situacija drugačna. Sodelovanje med generacijami, ki ne poteka več spontano in le znotraj družine, potrebuje spodbude in prenos v širše socialno okolje. Pogosta prostorska ločenost staršev in otrok od starih staršev ter drugačen tempo življenja onemogoča delovanje stoletja uveljavljenega modela medgeneracijskega sodelovanja.

Vsi zmagujemo, ko sodelujemo

Komunikacijska kampanja pod geslom Vsi zmagujemo, ko sodelujemo bo do konca leta 2022 z raznolikimi aktivnostmi stremela k zmanjševanju in odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter spodbujala medgeneracijsko sodelovanje na delu.

Spodbujala bo k preseganju konfliktov, ki se pojavljajo med delodajalci, starejšimi in mlajšimi zaposlenimi.

Kampanjo sofinancirata ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad ter poteka s podporo Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS).

Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: »Sožitje in solidarnost med generacijami morata postati tisti plemeniti načeli, ki ju zavestno gojimo in spodbujamo na delovnem mestu ter širše v družbi. Medgeneracijsko sodelovanje moramo krepiti na vseh področjih. Kot minister pristojen za delo, dajem velik poudarek krepitvi medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, saj krepi osebno zadovoljstvo vseh zaposlenih, nas motivira in nenazadnje pripomore k širšemu družbenem in gospodarskem razvoju. Ključna prioriteta mojega dela je zatorej odziven trg dela, ki upošteva interese in koristi vseh generacij. Vsi smo med seboj povezani in soodvisni.«

Sonja Šmuc, generalna direktorica GZS: "Na trgu dela so danes prisotne štiri generacije. Delodajalci se moramo zavedati razlik in podobnosti, prednosti in pomanjkljivosti med njimi, da lahko posameznike različnih generacij uspešno povezujemo v čim boljše ekipe. Da prepletanje znanja in modrost bolj izkušenih z energijo in svežimi pristopi mlajših daje dobre rezultate, praksa nenehno potrjuje.«

Branko Meh, predsednik OZS: »Zbornica izobražuje mojstre, ki predajajo svoje znanje in izkušnje mlajšim generacijam, obenem pa članom pomagajo pri uspešnem prenosu podjetja na mlajše generacije. Oboje je izjemnega pomena, saj se mladi v Sloveniji vse manj odločajo za poklicno pot v obrti in podjetništvu, pri prenosu dejavnosti na naslednike pa propadeta kar dve tretjini družinskih podjetij. Obstoj številnih podjetij je torej odvisen prav od uspešnosti medgeneracijskega sodelovanja."

Kot osrednja informacijska točka projekta je zaživelo tudi spletno mesto Sodelovalnica.si, kjer bodo v prihodnje izvedene delavnice za osnovne, srednje šole in tudi zaposlene na temo medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu, so v sporočilu za javnost zapisali sodelujoči v kampanji.

Katja Rihar Bajuk, direktorica direktorata za trg dela in pravic iz dela: »Medgeneracijsko sodelovanje temelji na medgeneracijskem učenju, zagotavlja prenos in izmenjavo znanja ter izkušenj na področju dela ter solidarno pomoč med generacijami. Tipična praksa so mentorske sheme, pri čemer je na področju medgeneracijskega sodelovanja poudarek na obratnem mentorstvu – torej prenosu znanja iz mlajših na starejše.

Da bi prepoznali dobre prakse medgeneracijskega sodelovanja v organizacijah, bo v okviru kampanje v prihodnjih mesecih zasnovan natečaj za delodajalce. Delodajalci z najboljšimi praksami medgeneracijskega sodelovanja bodo prejeli priznanje MEGA. 

Natečaj za nagrado Mega je še v pripravi, zato prijavitelji (delodajalci z dobrimi praksami), ki bodo sodelovali na natečaju, še niso znani. Sicer so cilji celostne komunikacijske kampanje odpravljati oziroma zmanjševati stereotipe o posameznih generacijah delavcev ter ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o pomembnosti spodbujanja medgeneracijskega sodelovanja na delovnem mestu in vseživljenjskega učenja, še zlasti zagotavljanja usposabljanja za starejše delavce in obratnega mentorstva.«

1 / 3

V Dekanih bo zaživel medgeneracijski center

Nekdanji vrtec v središču Dekanov je od konca julija v upravljanju tamkajšnje krajevne skupnosti. Z obnovo in preureditvijo prostorov pa bo tam predvidoma v prihodnjem letu zaživel medgeneracijski center, namenjen izvajanju različnih aktivnosti in vsebin ter preživljanju prostega časa krajanov, so sporočili z Mestne občine Koper.

Dekani bodo v prostorih starega vrtca dobili novo središče, ki bo namenjeno socialnemu vključevanju ranljivih družbenih skupin in preprečevanju zdrsa v socialno izključenost.

Ker je želja krajevne skupnosti, ki ji je občina zaupala upravljanje objekta za obdobje 30 let, da se v centru dobro počutijo prav vsi, bodo v mrežo medsebojnega sodelovanja in spoznavanja povezali celotno vas ter bližnje in daljne okoliše.

Kot poudarjajo v krajevni skupnosti, bodo v novem centru gradili solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč med generacijami ter na ta način vzpostavljali učinkovitejše delovanje skupnosti, mreženje in informiranje.

Pripravljali bodo izobraževanja, strokovna in potopisna predavanja, družbene večere, različne delavnice, kulturne prireditve in številne druge dogodke. Krajanom bodo svetovali pri pravnih zadevah, pomagali pri iskanju zaposlitev, šolarjem pa nudili pomoč pri učenju in reševanju nalog.