Skoči do osrednje vsebine

Svetovni dan mladih prostovoljcev

Avtor: Danila Golob

Datum: 14. april 2023

Čas branja: 1 min

15. april je dan, ko se lahko zahvalimo vsem mladim prostovoljcem, ki svoj čas namenjajo prostovoljnemu delu in na tak način izboljšujejo našo družbo.

Prostovoljstvo je za mlade neprecenljiva izkušnja. Uči jih odgovornosti do drugih in do dela, ki ga opravljajo, se osebnostno razvijajo, spoznavajo različna področja dela in prispevajo k razvoju družbe. Je tudi vzajemna dejavnost, saj oblikuje tako tistega, ki pomoč daje, kot tudi posameznika, ki jo prejema. S svojim delom pa pomagajo tudi organizaciji, s katero sodelujejo.

Mladi se odločijo za prostovoljstvo iz različnih razlogov. Nekateri želijo pomagati posameznikom v stiski, braniti interese tistih, ki so ogroženi in prikrajšani, drugi hočejo vračati organizaciji, od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, izboljšati kakovost življenja v družbi ali spreminjati svet na bolje.

1 / 2

Prostovoljstvo v Sloveniji

V Sloveniji je 1863 prostovoljskih organizacij in 7422 prostovoljcev.

Osrednja organizacija za prostovoljstvo v Sloveniji je Slovenska filantropija, ki koordinira Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij. Prizadeva si, da bi čim več mladih dobilo priložnost za prostovoljske izkušnje, in nudi podporo prostovoljskim organizacijam pri vzpostavitvi in izvajanju prostovoljskih programov ter pridobivanju prostovoljcev.

Področja prostovoljskega dela so raznovrstna. Mladi so lahko prostovoljci na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, športa, turizma, zdravja, trajnostnega razvoja, okolja, rekreacije, medgeneracijske pomoči, zaščite in reševanja in drugo.

Dan mladih prostovoljcev je priložnost, da poudarimo pomen dela vseh prostovoljcev in spodbudimo mlade za drugačno preživljanje prostega časa, ki bogati, omogoča osebnostno rast in spreminja svet na bolje.