Skoči do osrednje vsebine

Gibanje za zdravo življenje

Desetega maja obeležujemo svetovni dan gibanja, katerega namen je spodbujanje telesne dejavnosti in povečanje deleža telesno dejavnega prebivalstva. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjajo, da je telesna dejavnost pomemben gradnik zdravja že v obdobju otroštva in mladostništva.

Telesno pripravljenost in gibalni razvoj slovenskih otrok in mladostnikov, ki obiskujejo osnovno in srednjo šolo, že od leta 1987 vsako leto spremljamo v sklopu programa Športnovzgojni karton (ŠVK), ki smo ga pozneje nadgradili še s spletno aplikacijo Moj SLOfit. Ta omogoča vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti.

Profesor na ljubljanski fakulteti za šport in vodja raziskovalne skupine SLOfit Gregor Jurak opaža močno poslabšanje rezultatov ŠVK v zadnjih letih in opozarja, da Slovenija s poslabšanjem telesnih sposobnosti otrok izgublja svojo konkurenčno prednost na tem področju. Meni tudi, da se bo zaradi tega produktivnost dela močno znižala, saj se bo poslabšalo tako duševno kot telesno zdravje prebivalcev. To pa se lahko po njegovih ocenah spremeni z investicijami v gibalno dejavnost in zlasti telesno zmogljivost.

Slovenski otroci so sicer glede na podatke iz zadnjega poročila skupine SLOfit še vedno med najbolj telesno zmogljivimi v 57 analiziranih državah.

V slovenskih šolah se povprečno izvede 4,46 pedagoške ure športne vzgoje tedensko na učenko oziroma učenca. Da bi ublažilo učinke epidemije in sedečega načina življenja, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pripravlja ukrepe, ki bodo omogočili dodatne gibalne dejavnosti za otroke in mladino.

1 / 3

Tudi na NIJZ poudarjajo, da je redno gibanje otrok in mladostnikov naložba v zdravo in dejavno starost. Gibanje ugodno vpliva na učno uspešnost ter izvajanje dnevnih nalog, krepi posameznikovo psihično odpornost, izboljša telesno pripravljenost in zdravje kosti, kar ima tudi dolgoročno ugodne učinke.

Otroci in mladostniki prek rednega gibanja, predvsem teka in skakanja, pridobivajo kostno maso, kar zmanjšuje tveganje za razvoj osteoporoze in z njo povezanih zlomov v poznejšem življenjskem obdobju.

Na inštitutu tudi svetujejo, naj vsaj pet dni na teden hodimo 30 minut ali več, saj takšna intenzivna hoja pripomore k zmanjšanju tveganja za nastanek kroničnih bolezni, izboljša spomin ter zmanjša tveganje za demenco in osteoporozo, preprečuje pa tudi pridobivanje telesne teže.

Avtor: Danila Golob

Datum: 10. maj 2023

Čas branja: 2 min

Deli