Skoči do osrednje vsebine

Akademija – v nenehnem iskanju ustvarjalnosti in izvirnih rešitev

Avtor: Vesna Žarkovič

Datum: 20. avgust 2020

Čas branja: 2 min

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje se ponaša z dolgoletno tradicijo. Deluje pod okriljem Univerze v Ljubljani, ustanovljena je bila 27. oktobra 1945, takrat se je imenovala Akademija upodabljajočih umetnosti, namenjena pa je bila študiju kiparstva in slikarstva.

Najvišja pedagoška in umetniška ustanova v Sloveniji

Od ustanovitve je akademija večkrat spremenila oziroma dopolnila svoje ime, prav tako pa se je tudi širila. Že leta 1984 se je študij razširil na industrijsko oblikovanje in oblikovanje vizualnih komunikacij, deset let pozneje pa še na konservatorstvo in restavratorstvo. Danes poteka študij na petih oddelkih ALUO, ki zajemajo področja likovne umetnosti, konservatorstva in restavratorstva ter oblikovanja.

Akademija si kot najvišja pedagoška in umetniška ustanova v Sloveniji, ki se ukvarja z vizualnimi umetnostmi, prizadeva ohraniti odličnost v pedagoškem, umetniškem, raziskovalnem in razvojnem strokovnem delu.

Posveča se poučevanju in raziskovanju umetniškega ustvarjanja, oblikovanja, restavriranja in konserviranja umetniških del ter teoretskih znanj z omenjenih področij. Pri tem se naslanja na evropsko umetnostno, izobraževalno, znanstveno in splošno kulturno izročilo od antike dalje, utrjuje nacionalno samobitnost in povečuje prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu.

1 / 2

Odločilni vpliv na zgodovino slovenske umetnosti

V časih povojne obnove in vseh dinamičnih sprememb v drugi polovici 20. stoletja je akademija odločujoče zaznamovala zgodovino slovenske umetnosti, saj se je na njej šolala velika večina v Sloveniji delujočih slikarjev, kiparjev, oblikovalcev in restavratorjev, pa tudi profesorjev, ki danes poučujejo na njej. Akademija je soustvarjala vse pomembne dogodke v zgodovini slovenske umetnosti. Njeni profesorji so pripomogli k hitrejšemu prelomu s socialističnim realizmom, sodelovali pri ustanovitvi Ljubljanskega grafičnega bienala leta 1955 in bili osrednji soustvarjalci ljubljanske grafične šole.

Uspehi slovenske grafike v šestdesetih letih so zaslužni za to, da je ljubljanska Akademija postala študijsko središče jugoslovanske grafike. Tudi konceptualizem in skupina OHO ter potem retroavantgarda s skupino Irwin sta gibanji, ki sta se začeli med študenti na ALUO.

Akademija se uvršča med šole blizu vrha po mednarodni izmenjavi študentov, gradi pa se tudi sodelovanje s tujimi partnerji pri izmenjavi in vključevanju študentov v projekte, razstave, natečaje, konference in podobno. Akademija izobražuje kritično misleče ustvarjalce, usposobljene za samostojno izvajanje nalog na področjih umetnosti, oblikovanja, znanosti in podjetništva. Kot organizacija je zavezana k prepoznavanju in reševanju družbenih izzivov z ustvarjanjem sprememb in spodbujanjem razvoja.

1 / 3

Uspešno sodelovanje z industrijo

Med prednostmi Oddelka za industrijsko in unikatno oblikovanje označujejo sodelovanje z industrijo, saj študenti spoznajo celoten postopek, skozi katerega gre podjetje pri razvoju izdelka, v številnih primerih pa jim je omogočena tudi končna izvedba. Njihovi profesorji in profesorice so priznani slovenski strokovnjaki, kultura oblikovanja v Ljubljani pa se razvija s spodbujanjem mednarodnega delovanja mladih oblikovalcev. 

V današnjem času lahko umetnost in kultura s spodbujanjem ustvarjalnosti in iskanjem inovativnih rešitev veliko pripomoreta k splošnemu razvoju družbe. Akademija za likovno umetnost in oblikovanje se zato izrecno trudi oblikovati sodobne in kakovostne študijske programe, s katerimi bi med drugim ohranili vodilno vlogo na področju izobraževanja in raziskovanja likovne umetnosti, oblikovanja in restavratorstva v Sloveniji.

Med pomembnimi diplomanti ALUO UL na področju oblikovanja so našteli Jureta Miklavca, Miho Klinarja, Janeza Mesariča ter Jerneja Stritarja in Roberta Ilovarja (zadnji trije so diplomanti Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij).

1 / 2