Skoči do osrednje vsebine

Zero waste Slovenija

Slovenija je ena izmed najčistejših in do okolja najprijaznejših držav na svetu ter edina država, ki ima zero waste glavno mesto, vse bolj pogost pa je tudi zeleni turizem. Cilj Slovenije je biti zelena dežela, ki ljudem zagotavlja zdravje, varnost in trajnost.

Da je naša država to dosegla in se še naprej razvija v tej smeri, seveda ni naključje.

Društvo Ekologi brez meja je že konec januarja 2014 postalo član mreže Zero Waste Europe in s tem nacionalna organizacija za Slovenijo s programom Zero Waste Slovenija.

Zero Waste Slovenija vodi državno mrežo občin in spremlja njihov napredek pri doseganju Zero Waste ciljev. Skrbi za uveljavljanje teh načel na državni ravni ter vzpostavlja podlago za sodelovanje in povezovanje s podjetji in politiko.

Prva zelena prestolnica v Evropi

Mestna občina Ljubljana si je že leta 2014 kot prvo glavno mesto v Evropi določila cilj postati zero waste mesto. Z dejavnostmi in učinkovito komunikacijo o pomenu zmanjševanja količine odpadkov in njihove ponovne uporabe so v Ljubljani odpravili potrebo po sežigalnici, leta 2016 pa je Ljubljana postala tudi zelena prestolnica Evrope.

1 / 4

V Ljubljani so bili že leta 2002 sprejeti ukrepi za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže v smetnjakih ob cesti. Štiri leta pozneje je mesto začelo od vrat do vrat zbirati biorazgradljive odpadke, kar bo v Evropi postalo obvezujoče leta 2023.

Leta 2008 je mesto recikliralo le 29,3 odstotka svojih odpadkov, danes pa že 68 odstotkov.

Na mestnem odlagališču tako pristane 80 odstotkov manj odpadkov, kar Ljubljano uvršča na vrh lestvice evropskih mest po odstotku recikliranih odpadkov. S svojim sistemom ravnanja z odpadki je pravi vzor drugim evropskim državam in je na dobri poti, da bo dosegla cilj, to je vsaj 75 odstotkov recikliranih odpadkov do leta 2025.

Poleg Ljubljane so se trajnostnemu razvoju zavezali tudi kraji Vrhnika, Log - Dragomer, Borovnica, Gorje, Radovljica, Slovenske Konjice in Žalec. Na poti do družbe brez oziroma s čim manj odpadki jih spremljajo in usmerjajo Ekologi brez meja. Z načrtnim delom so občine skupaj preprečile za vsaj 15.750 ton mešanih komunalnih odpadkov in s tem prihranile tri milijone evrov.

Turizem brez odpadkov

Slovenija želi še naprej ostati zeleni turistični cilj in pozitivne spremembe se kažejo tudi v turizmu. Restavracije, hoteli in druge turistične namestitve uvajajo ukrepe za zmanjševanje količine odpadkov in se trudijo, da odpadke zbirajo ločeno ter tako tudi oni pripomorejo k čim bolj trajnostno usmerjeni Sloveniji.

  • Pročelje Hotela Ribno.

    Hotel Ribno. Foto: Tinkara Zupan/STA

Hotel Ribno je prvi slovenski hotel, ki je pridobil naziv zero waste.

Po intenzivnem dveletnem uvajanju ukrepov za zmanjšanje količine odpadkov in njihovo ločeno zbiranje mu je uspelo doseči 92-odstotno stopnjo ločeno zbranih odpadkov. Brez zavzetosti vodstva in zaposlenih pridobitev naziva ne bi bila mogoča.

Tudi organizatorji prireditev Jurjevanje v Beli krajini, Art Kamp in (Z)mešani festival so začeli poleg ločenega zbiranja odpadkov uvajati ukrepe za njihovo preprečevanje. Zmanjšali so uporabo plastike za enkratno uporabo, na prizorišča nameščajo pitnike, odgovoren odnos do okolja pa poudarjajo tudi v svojih programih.

1 / 2

Bodi zelen

Slovenija ima jasen cilj in že danes hodimo po pravi poti. Da bo ostala čudovita zelena dežela, ki jo čutimo, moramo poskrbeti vsi. Vsak dan nas je več. Bodi zelen in odgovoren.

Avtor: Danila Golob

Datum: 18. november 2019

Čas branja: 3 min