Skoči do osrednje vsebine

Bodi fit, sodeluj v SLOfit

Avtor: Gregor Jurak

Datum: 17. avgust 2022

Čas branja: 2 min

S sistemom SLOfit v Sloveniji vsako leto spremljamo telesno zmogljivost otrok in mladostnikov čez celotno obdobje njihovega šolanja že vse od leta 1987.

Sistem SLOfit, sprva znan pod imenom Športnovzgojni karton, spremlja telesni in gibalni razvoj vseh šolarjev v državi. O svojih ugotovitvah pa strokovno in splošno javnost raziskovalci s Fakultete za šport seznanjajo z letnimi poročili. Brez dvoma imamo v Sloveniji tako eno največjih podatkovnih zbirk o telesni pripravljenosti otrok na svetu, saj vsebuje zdravstvene podatke o več kot 40 rojstnih kohortah otrok, ki so jih spremljali približno 13 zaporednih let, v starostnem obdobju od 6 do 19 let.

Leta 2016 je raziskovalna ekipa SLOfit meritve telesne zmogljivosti nadgradila z brezplačno spletno aplikacijo »Moj SLOfit«, ki šolam zagotavlja tudi administrativno podporo pri zbiranju, shranjevanju ter boljšem razumevanju podatkov o njihovi telesni zmogljivosti.

Aplikacija je tako pomembno orodje za diagnostiko, spremljanje in izobraževanje, ki ga lahko uporabljamo vse življenje ter svoje podatke po želji delimo s strokovnjaki za zdravje in vadbo.

Vse to nam omogoča lažji in boljšo vključitev strukturirane vadbe v natrpan urnik, spodbuja zmanjševanje z zdravjem povezanega tveganega vedenja (npr. sedenja), ki povzroča nastanek nenalezljivih bolezni, staršem pa boljši vpogled v otrokov razvoj. Ob tem se rezultati sistema SLOfit prav tako uporabljajo za učinkovito načrtovanje individualiziranega pouka telesne vzgoje, zasnovane na potrebah in zmožnostih učencev, oziroma kot intervencijski program in so dragoceno orodje za usklajeno povezovanje z zdravstvenim sistemom.

1 / 2

SLOfit kot diagnostično orodje za ugotavljanje zdravja prebivalstva

V začetku 21. stoletja je podatkovna baza SLOfit raziskovalcem omogočila jasno odkrivanje in spremljanje stalnega upadanja telesne zmogljivosti med osnovnošolci. Negativne spremembe so jih spodbudile, da so na vlado naslovili peticijo, naj čim prej financira intervencijski program na področju telesne dejavnosti, imenovan »Zdrav življenjski slog«. Slednji je vse od tedaj priznan kot eden prvih ukrepov na svetu, ki je na nacionalni ravni uspel obrniti negativne trende debelosti pri otrocih ter zaustaviti znatno zmanjševanje telesne zmogljivosti v osnovni šoli.

Ekipa SLOfit pa je bila tudi prva na svetu, ki je že na začetku pandemije COVID-19 zaznala nov velik in sistematičen upad telesne zmogljivosti otrok.

Na katerega so se raziskovalci SLOfit zelo hitro odzvali in že med epidemijo COVID-19 odgovornim predlagali nabor učinkovitih sistemskih ukrepov na področju telesne dejavnosti za vse državljane, v okviru testiranj za Športnovzgojni karton pa ugotovili največje zmanjšanje telesne zmogljivosti otrok od začetka sistematičnega merjenja pred več kot tridesetimi leti. Zgolj dva meseca samoizolacije sta tako izničila več kot desetletje prizadevanj za izboljšanje zdravstvenega stanja, ki smo ga dosegli z nacionalnimi politikami javnega zdravja in sistemskih ukrepov na področju telesne dejavnosti.

1 / 2

Vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti

V zadnjih dveh letih je sistem SLOfit doživel nov evolucijski preskok ter se z meritvami telesne zmogljivosti v odrasli dobri razvil v sistem za vseživljenjsko spremljanje telesne zmogljivosti. Meritve SLOfit odrasli namreč omogočajo tudi starejšim od 19 let, da s pomočjo brezplačne aplikacije Moj SLOfit vse do pozne starosti redno preverjajo svojo telesno zmogljivost ter nekatere z njo povezane pomembne podatke (npr. telesno dejavnost), kar lahko bistveno pripomore k zdravi in fit starosti.

Sistem SLOfit tako predstavlja edinstveno raziskovalno platformo za preučevanje napovedne veljavnosti z zdravjem povezane telesne zmogljivosti pri mladih in njenega poznejšega vpliva pri starejših.

Vsako leto bo v sistem vključena tudi nova kohorta, kar bo omogočilo neprekinjen pretok novih podatkov. Tako je Slovenija od leta 2021 prva država na svetu, ki ima vseživljenjski nadzor in spremljanje telesne zmogljivosti za celotno prebivalstvo.

Razširjanje znanja

Za komunikacijo, obveščanje in izobraževanje splošne ter strokovne javnosti SLOfit uporablja tradicionalne (npr. tisk, televizijske oddaje, radio) in tudi novejše komunikacijske kanale (Facebook, YouTube, Instagram, spletne strani). Platforma SLOfit je za splošno javnost tako zagotovo eden od najučinkovitejših in najbolj informativnih virov pri iskanju strokovnih informacij o telesni dejavnosti in zmogljivosti. Podprta je z najnovejšimi znanstvenimi referencami ter zagotavlja individualne povratne informacije ter nasvete tistim, ki jih najbolj potrebujejo. Poleg tega njihove izobraževalne vsebine na Facebooku in Instagramu ponujajo jedrnate informacije za odrasle in otroke, videoposnetki na YouTubu pa so ustvarjeni predvsem zato, da bi čim več ljudi spodbudili h gibanju ter krepili željo po aktivnem preživljanju prostega časa. S to integrirano infrastrukturo lahko raziskovalci skupine SLOfit ponujajo aktualne izobraževalne vsebine za izboljšanje zdravja in gibalne pismenosti vsem prebivalcem Slovenije.

Na podlagi poročil o rezultatih letnih meritev telesne zmogljivosti lahko ravnatelji in učitelji po potrebi prilagodijo izvajanje posameznih ur športne vzgoje potrebam določene skupine otrok, poročilo o meritvah pa v SLOfit vsako leto posredujejo tudi oblikovalcem politik.

Da lahko na ravni ministrstev na področju izobraževanja in javnega zdravja snujejo ter sprejemajo ustrezne politike. Zato je s pedagoškega in epidemiološkega vidika SLOfit zelo pomemben. Z možnostjo vseživljenjskega spremljanja telesne zmogljivosti, pa spodbuja redno telesno dejavnost ter vzdrževanje telesne zmogljivosti v vseh življenjskih obdobjih ter poudarja, da vedno lahko poskrbimo za izboljšanje zdravja, dobrega počutja in gibalne pismenosti, ne glede na naša leta.

Več informacij o SLOfit: slofit.org, FB, IG in YouTube kanal SLOfitSlovenia