Skoči do osrednje vsebine

Slovenija prepoznana kot država, ki pomaga reševati probleme v svetu

Intervju z ministrico za zunanje in evropske zadeve, Tanjo Fajon

Prav priznanje, da nas je podprl cel svet, ker verjame v našo miroljubno, solidarno in tvorno zunanjo politiko, potrjuje, da lahko Slovenija kot majhna članica ZN brez skritih interesov prispeva k temu, da bo svet boljši. S tem je Slovenija prepoznana kot država, ki pomaga reševati probleme v svetu.

Prestopili smo prag nečesa velikega, imenovani smo v najpomembnejši organ svetovne organizacije, zastavlja se vrsta vprašanj, ključno vprašanje je, kakšno moč bomo imeli. Za kaj si bo Slovenija prizadevala po tem odločilnem glasovanju in k čemu bo zavezana v prihodnosti?

To je izjemno priznanje, izjemno zaupanje, ki smo ga dobil. Nihče si ni predstavljal, da lahko Slovenija dobi toliko glasov, kar kaže na to, da Slovenija uživa zaupanje tudi s strani držav, s katerimi doslej nismo imeli tesnih partnerskih odnosov. Izvolitev za nestalno članico VS ZN je tudi odlična priložnost za slovensko gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo. Sem izjemno zadovoljna, lahko rečem ponosna za izvolitev, hkrati se zahvaljujem vsem, ki so prispevali po najboljših močeh. Tu imam v mislih predsednika vlade, predsednico republike, predsednico DZ, ministrsko ekipo, vse naše ambasadorje športa, kulture, znanosti.

  • Ministrica sedi na kavču v svoji pisarni.

    Izvolitev za nestalno članico VS ZN je tudi odlična priložnost za slovensko gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo. Foto: Danijel Kovačič Grmek

Katere naloge bodo prednostne?

Za Slovenijo je to velika priložnost in privilegij, hkrati pa tudi velika odgovornost. Mi smo v času kratke kampanje poslušali glasove majhnih držav, več kot 100 jih je v OZN, ki so na koncu oddali glasove podpore. Za nas bo ključno, da na eni strani zagovarjamo temelje OZN, to je mir, mednarodno pravo, človekove pravice – po tem je Slovenija poznana in tudi dosledna, na drugi strani bomo dali poudarek preprečevanju konfliktov, vlaganju v humanitarnost, vlaganju v razvoj. Naj na tem mestu poudarim vodno diplomacijo in sposobnost upravljanja z naravnimi viri. Slovenija ima kot država s čisto vodo veliko znanja in potenciala na tem področju, pa tudi s področja opolnomočenja žensk, pomoči otrokom… to so teme, kjer se lahko Slovenija izkaže s svojim znanjem. Moto naše kampanje za vključitev v VS je bil »Gradimo zaupanje – krepimo našo prihodnost«. Svet je močno razdeljen in paraliziran, konflikti so po vsem svetu, prioriteta bo čimprejšnje končanje ruske represije v Ukrajini in zagotavljanje reda v regiji. Z Rusijo bo treba najti način pogovora in sodelovanja, brez dialoga ni možno reševati svetovnih izzivov. Slovenija bo tudi prva vez v VS ZN za urejanje razmer na Zahodnem Balkanu in glas majhnih držav, ki so močno odrinjene na rob in večkrat ne sodelujejo pri odločanju o svetovnih izzivih, čeprav jih je v ZN več kot sto.

Bo članstvo v VS ZN vplivalo tudi na slovensko gospodarstvo?

Gre za močno povezavo, gospodarstvo se obrača na nas, želi si podpore, po dolgih letih smo v več delih sveta obnovili stike, ki zagotavljajo naložbe v prihodnost. V času kampanje smo bili v  Aziji, Latinski Ameriki, Afriki – nacionalna konferenca v Mariboru je pokazala izjemno priložnost za krepitev internacionalizacije slovenskega gospodarstva – za pomoč slovenskim podjetjem Pred kratkim smo bili s slovenskimi podjetji v Indoneziji, Vietnamu, v centralni Aziji, zadnja pot pred poletjem bo v južno Korejo, kjer tudi odpiramo veleposlaništvo. Iskali bomo nišne priložnosti za povezave na področjih, kjer smo Slovenci močni, Slovenija je izrazito izvozno naravnano gospodarstvo, 15% našega izvoza gre v države izven EU, kar je izrazito malo, zato si želimo povečati izvoz še na druge celine. Dve leti sedeti ob boku največjih držav v VS nas lahko pozicionira kot samozavestno, verodostojno državo in odpre številne nove priložnosti.

 

  • Ministrica z rokami visoko v zrak s svojo ekipo ob razglasitvi v VS.

    Za Slovenijo je to velika priložnost in privilegij, hkrati pa tudi velika odgovornost. Foto: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, arhiv

Tudi v bolj ambiciozno pozicijo.

Verjamem, da znamo biti Slovenci tudi ambiciozni, vse preveč radi se istovetimo s skromnostjo in majhnostjo. Zdaj je pravi trenutek za bolj ambiciozne cilje. Zakaj ne bi majhna država imela ambicioznih ciljev? Imamo Center za umetno inteligenco, ki deluje pod okriljem ZN, to je izjemna priložnost za znanstvenike in za odpiranje naših uspešnih zgodb. Imamo tudi veliko majhnih podjetij z izjemnimi dosežki, to nam priznavajo tudi širše, in vse te uspešne zgodbe lahko izvažamo. S ponosom povem, da imamo čisto vodo, ki nam jo marsikdo zavida,  pa čist zrak, smo zelena gozdnata država – vse to je priložnost za razvoj turizma in za privabljanje neposrednih naložb. Želimo si tudi vzpodbujati visoko kvalificirano delovno silo. Poleg tega Slovenija v svetu nima nikogar, ki bi ji pripisoval neke negativne težke zgodbe iz preteklosti, nima bremen, da smo komurkoli kaj dolžni. Videni smo kot država, ki lahko zelo pomembno odigra svojo vlogo v Varnostnem svetu OZN kot nek povezovalec med razdeljenimi veliki silami. Spor med Rusijo in Ukrajino bo zagotovo ena osrednjih tem, ki jo bomo morali reševati, želeli bi čim prej konec vojne, mir in stabilnost, vsekakor se bomo morali veliko ukvarjati z vojno v Ukrajini.

Kako boste zagotovili kadre za novo vlogo?

Imam veliko ambicij, potrebovali bomo vse znanje in modrost, sodelovanje med različnimi akterji, tudi s civilno družbo. Smo v procesu nabora vsega znanja ljudi, ki bi se lahko vključili v ta proces. Želim si, da bi projekt koordinirali z močno ekipo iz Zunanjega ministrstva, želim imeti nadzor nad usmeritvami in širšo skupino, ki bo vključevala vse akterje. Ves čas bomo vodili razmislek, se pogovarjali in bili enako vpleteni od spodaj navzgor v ta projekt. Gre za nacionalni proiekt, ki odpira številne nove priložnosti. Tu je seveda še diplomatska ekipa v New Yorku, kjer zdaj  krepimo število diplomatov, želim si močno ekipo, skratka, želim izkoristiti potencial, ki ga imamo.

 

1 / 2

Konec avgusta bo Blejski strateški forum. Letošnji poudarki?

Že lani je po obisku in razpravah presegel vsa pričakovanja. Gre za največji diplomatski dogodek, ki odpira številna družbena vprašanja, združuje politiko, akademski svet, civilno družbo. Že lani nas je presenetilo število udeležencev, letos pričakujemo, da bo zanimanje še večje.  Sicer pa aktivnosti potekajo čez vse leto. Že lani smo na forumu gostili peko 2000 udeležencev kar je bil izjemen zalogaj za naše ministrstvo, med njimi je bilo okoli 80 visokih gostov, ki so se udeležili okoli 25 razprav. Letošnji BSF bo namenjen predvsem zagotavljanju globalne varnosti, solidarnost za globalno varnost pa bo rdeča nit - solidarnost, varnost in trajnost. Pričakujemo veliko dogodkov in gostov, prva vabila so šla že ven. Veliko pa pričakujem tudi od foruma. Gre za strateški razmislek za celotno regijo. Iskali bomo razmisleke na vprašanja kako se odzivati na današnje izzive in gledati naprej v prihodnost. Prehajamo iz neke regionalne konference v globalno, tudi goste vabimo bolj na globalni ravni, iz dvodnevnega dogodka želimo srečanje spraviti v stalno kontinuiteto tudi z dogodki v naši soseščini. Velik poudarek bo tudi na mladih in  sodelovanju z drugimi ministrstvi. Gre za eno lepo zgodbo.

Slovenija bo posredovala v pritožbi ribičev proti Hrvaški na ESČP. Z intervencijo bo tako Slovenija nudila pomoč pri zaščiti ribičev, ki so žrtve hrvaškega nepriznavanja arbitražne razsodbe.

ES za človekove pravice nas je marca obvestilo, da so bile tri pritožbe slovenskih ribičev proti Hrvaški glede zatrjevanih kršitev Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic vročene Hrvaški. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve pozdravlja dejstvo, da je sodišče pritožbe slovenskih ribičev spoznalo za dopustne in da jih bo v nadaljevanju vsebinsko obravnavalo. Vlada je na junijski seji sprejela sklep, da bo v pritožbi intervenirala kot stranski posrednik. S tem pošiljamo pomemben signal, da bomo stali slovenskim ribičem ob strani v vseh postopkih, ki tečejo.

Slovenija je bila v Generalni skupščini ZN v New Yorku s 153 glasovi podpore v prvem krogu glasovanja izvoljena za nestalno članico VS ZN za obdobje 2024-2025. V boju za sedež iz vzhodnoevropske skupine je premagala Belorusijo, za katero je glasovalo 38 držav.

 

Avtor: Vesna Žarkovič

Datum: 28. avgust 2023

Čas branja: 4 min