Skoči do osrednje vsebine

I feel Slovenia

I feel Slovenia je nacionalna znamka Slovenije. Z njo se naša država predstavlja doma in po svetu, krepi svojo prepoznavnost, simbolni položaj, ugled in vpliv v mednarodnem prostoru.

Nacionalna znamka pomaga državam do večjega turističnega obiska, k okrepitvi neposrednega tujega vlaganja in gospodarskega povezovanja, tesnejšemu kulturnemu sodelovanju, predvsem pa k večjemu ugledu po svetu. A znamka države pomeni še več – z njo tudi prebivalci začutimo in kažemo svojo pripadnost državi.

O znamki

Slovenija se v svetu in doma predstavlja z nacionalno znamko I feel Slovenia. Nastala je z željo po povečanju konkurenčnosti Slovenije na različnih področjih. Z njo se naša država v tujini in doma predstavlja od leta 2007.

I feel Slovenia odraža identiteto Slovenije in Slovencev. Sorazmerno z obsegom uporabe znamke se povečuje njena moč, zato je pomembno koordinirano upravljanje znamke, ki bo zagotavljala celovitost učinkovanja vseh akterjev.

V imenu Republike Slovenije z njo upravlja in zanjo skrbi Urad vlade za komuniciranje.

Tudi slogan znamke ni naključen: Slovenije namreč ni mogoče preprosto prikazati s podobo, temveč jo je treba občutiti in doživeti – z besedo, zvokom, barvo, dotikom, dejanjem in izkušnjo. I feel Slovenia izraža čustva in v tem se razlikuje od znamk drugih držav.

Kaj je znamka I feel Slovenia?

 • Predstavlja Slovenijo doma in na tujem.
 • Pomeni vse dobro iz Slovenije in v njej.
 • Je slogan, ki je postal znamka.
 • Oznanja slovenski izvor.
 • Je prijaznejša oblika zapisa »Made in Slovenia«.

Zakaj Slovenija potrebuje znamko?

V globaliziranem svetu se tudi države srečujejo s povečano konkurenco in z različnimi učinki ter posledicami globalne družbe. Močna državna znamka daje državi ter izdelkom in storitvam, ki iz nje prihajajo, dodatno moč. Močne in uspešne so znamke tistih držav, ki so dobro sprejete med svojimi uporabniki, najprej med prebivalci države, obiskovalci, turisti, vlagatelji, mediji itd. Uspeh znamke pa je neločljivo povezan s podobo oz. verodostojnostjo države doma in na tujem. Zato si tudi Slovenija s pomočjo nacionalne znamke krepi svojo podobo in ugled navzven.

S pomočjo nacionalne znamke lahko ustvarjamo višje dodane vrednosti vseh, ki na domačih ali tujih trgih realizirajo določeno pojavnost – gospodarski subjekti, kmetijski proizvajalci, znanstveniki, kulturniki, umetniki in tudi športniki.

Jedro znamke

Zelena je osnova znamke I feel Slovenia.

V Sloveniji je zelena več kakor le barva – je »slovenska zelena«, ki izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev.

Je ključni prepoznavni element znamke. Govori o neokrnjeni naravi in naši odločenosti, da jo kot tako tudi ohranimo oz. da naš razvoj načrtujemo sonaravno.

Izbira zelene barve je jasna – odseva veliko gozdnatost Slovenije (kar dve tretjini naše države prekrivajo gozdovi), neokrnjeno naravo in naše prizadevanje, da taka tudi ostane. Simbolizira ravnotežje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero uresničujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej z naravo. Slovenska zelena zaznamuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Potrjuje skladnost vseh čutov, s katerimi doživljamo Slovenijo.

Identiteta znamke Slovenije

Osnovne prvine zgodbe slovenske znamke, na katerih temelji njena identiteta, so:

 • gorečnost do vsega, kar imamo radi;
 • Slovenija je drugačna in to lahko občutiš;
 • Slovenija spodbuja, da se začneš ukvarjati s tistim, kar te veseli;
 • naša vizija je zelena butičnost;
 • naše poslanstvo je jasno – naprej z naravo (sonaravni razvoj);
 • inovativnost;
 • kreativnost.

Navedene prvine so skupne vsem področjem ter so tudi skupni imenovalec Slovencev in Slovenije, dajejo jim prav poseben pečat. Z njimi in njihovim križanjem se ustvarjajo usklajene zgodbe in se gradi slovensko doživetje, ki ga v delih že živimo oz. kaže na skupne želje glede razvoja naše države.

Jedro identitete znamke I feel Slovenia izraža ravnotežje med umirjenostjo narave in prizadevnostjo Slovencev. Osnova znamke je slovenska zelena, kar odraža veliko gozdnato pokritost Slovenije, neokrnjeno naravo in našo osredotočenost, da jo tako tudi ohranimo. Simbolizira ravnovesje življenjskega sloga, ki združuje prijetno vznemirjenost, s katero zasledujemo osebne želje, s skupno vizijo, da gremo naprej, z naravo. Slovenska zelena opisuje tudi našo usmerjenost v elementarno, v to, kar čutimo pod svojimi rokami. Elementi identitete znamke Slovenije so skupni vsem področjem in odražajo skupni imenovalec Slovencev in Slovenije.

Vizija znamke

Želimo postati država, ki bo zgled kakovosti življenja. To poskušamo doseči z usmeritvijo v organski razvoj, ki je jedro naše vizije, in sicer s posebno, nišno gospodarsko usmeritvijo in krožno gospodarstvo. Podpiramo tehnološki napredek z upoštevanjem narave.

S prizadevnostjo se lotevamo poslovnih ciljev, pri čemer je ena izmed ključnih vrednot odgovornost. Želimo si vlaganja v dejavnosti, v katerih smo najboljši, pri tem pa podpirati inovativnost, ustvarjalnost, znanje in slovenske primerjalne prednosti.